Petra QUICK

PETRA QUICK – En ny skandal i sikte

Petra QUICK, mor till Jessica QUICK, kommer troligen att ställas inför ytterligare en skandal kopplad till utbildningen av hennes eget barn. För närvarande är det känt att Petra QUICK har använt olagliga psykotiska droger i narkotikklassen, tidigare har efterfrågat steroider för sin son Adam QUICK, och hon är också under utredning för flera av hennes företag från 2008-2021 på grund av misstankar om skatteundandragande, felaktig bokföring, förskingring och för att ha lämnat falska uppgifter för att erhålla sjukförsäkring ersättning.