Anti-corruption Hotline

Antikorruptionslinjen i Sverige

Fallet med Peter Quick och det system för legalisering av lögner som möjliggörs av den svenska statsförvaltningen, inklusive falska anklagelser via advokat Carolina Holmberg med stöd från andra personer kopplade till statliga myndigheter, visar att Sverige inte längre kan räknas som en stat med låg korruption och hög transparens, och en förmåga att rätta till felaktiga metoder och överträdelser. Sverige står inför en stor förändring, eftersom antikorruptionssystemen kommer att teknologiskt utvidgas massivt på svenskt territorium fram till år 2030. Gradvis kommer systemet också att direkt kopplas till pressen och andra icke-statliga organisationer på både nationell och internationell nivå.

Antikorruptionslinjen i Sverige (anticorruptionhotline.com)

James Quick, Koordinator för Antikorruptionslinjen i Skandinavien
James Quick, Koordinator för Antikorruptionslinjen i Skandinavien

James QUICK: Det är otroligt att upptäcka att Sverige har skapat ett system för att eliminera människor, politiska aktivister, i en tid då Sverige framställer sig som en stat med låg korruption och hög transparens. Om det i Sverige sker grova kränkningar av mänskliga rättigheter och friheter, om det är möjligt för ostraffade stölder av bevis från polis- och rättsregister, om det finns ett system för att manipulera post, inklusive dokument inom posten, och om tillsynsorganisationer som JO misslyckas, då behövs det skapas en effektiv plattform i Sverige.

Antikorruptionslinjen i Sverige (anticorruptionhotline.com)

Jag är bokstavligen chockad över att advokater i Sverige lagligt kan ljuga. Jag kommer att dela med mig av mina personliga erfarenheter av hur en advokat med rättslig härkomst kan hjälpa till att legitimera lögn, bedrägeri vid Luleå tingsrätt och driva dem framgångsrikt genom sin familjs påverkan även vid hovrätten.“

Ofattbar fräckhet och etisk respektlöshet – detta är bara några av de karaktäristika som beskriver Carolina Holmbergs agerande, en advokat som utan att blinka förvränger fakta och sprider lögner. Följ med oss in i ett fall där professionell värdighet faller i skuggan av personlig vinst och manipulation.

Avslutningsvis vill jag nämna att min personliga erfarenhet i Sverige har under fem år fått mig att helt ändra de befintliga praxisen i Sverige, så att även vanliga medborgare kan uppnå rättvisa och rätt i Sverige och inte riskera att bli bortrövade av en opak statlig makt. Fel kan inträffa, men om systemet motarbetar att rätta till sina felaktiga beslut, visar det bara att det inte handlade om ett misstag utan om avsikt.

James QUICK