Vi söker Jessica Quick i Sverige

E-post: [email protected]

Fadern, morföräldrar, bror och övriga familjemedlemmar begär vilken som helst information om Jessica Quick, som har isolerats från sin familj med hjälp av lögner och bedrägerier av Petra QUICK. Petra använde lögner som myndigheterna under märkliga omständigheter vägrade att verifiera, vilket ledde till att Jessica rycktes ut ur en utbildad och respekterad familj inom teknikområdet i den akademiska världen och isolerades från alla sina familjemedlemmar. På grund av dessa lögner erhöll Petra rätten att bo i Sverige och utnyttjade även sociala förmåner och andra ekonomiska fördelar baserade på påhittade historier om hot som inte har några grunder.

Vi ber därför alla som inte håller med om invandring baserad på bedrägeri att lämna vilken som helst information om Jessica QUICK.

Jessica talar tjeckiska, svenska och engelska, men personerna runt henne talar svenska mycket begränsat.

Vi vill uppmärksamma att Petra Quick i Tjeckien ledde flera företag från och med 2008, men har sedan dess inte lämnat några deklarationer och försvunnit med företagets pengar. Dessutom vilseledde Petra det sociala och skattemässiga systemet i Tjeckien och var inblandad i bedrägeri i samband med Adams utbildning. Under hela livet har hon även haft problem med droger och använde narkotika utan recept. Petra har länge utnyttjat anklagelser om sexuella trakasserier för att få fördelar, hennes attacker är rent verbala. Tyvärr finns det länder som Sverige som inte noggrant verifierar lögner och dessa lögnare har sedan dessa verbala lögner som en bra inkomstkälla.

Petra är uppfinningsrik i sina lögner och verkar mycket trovärdig. Men det finns gradvis tillgänglig information på internet som visar att Petra Quick ljuger för polisen, domare och svenska myndigheter om hela sitt liv, sin förmögenhet och sitt företagande.

Petra Quick

Petra Quuick och Lars Furberg | Luleå

På denna webbplats försöker vi samla information om olika personer, inklusive Petra Quick, som kan bidra till att avslöja eventuella oegentligheter. Målet är att tillhandahålla transparent och rättvis information som stödjer rätt och rättvisa i både Sverige och Tjeckien.

Om du har någon relevant information om Petra Quick, vänligen dela den på webbplatsen https://PetraQuick.com. Vi vill skapa en objektiv och komplett bild samt öka medvetenheten om alla fakta som rör denna person.

E-mail: [email protected]

På samma sätt välkomnar vi information om personen med namnet Lars Furberg, om den är grundad på bevis och har potential att avslöja felaktigheter som kan skada rätt och rättvisa.

Tack för ditt samarbete och bidrag till att skapa en rättvis och transparent miljö där vi tillsammans kan arbeta för att uppnå en rättvis samhälle.

Det är oetiskt att på något sätt hjälpa en person som använder lögner och bedrägerier för att ta över ett barn och en mångmiljonförmögenhet som har försvunnit. Jessica har en stor familj i Tjeckien som svenska myndigheter, med stöd av Lars Furberg, hindrar från att vittna mot Petra QUICK och legaliserar Petras lögner utan någon form av verifiering.

Lulea - Jessica QUICK
Lulea – Jessica QUICK
Petra QUICK

PETRA QUICK – En ny skandal i sikte

Petra QUICK, mor till Jessica QUICK, kommer troligen att ställas inför ytterligare en skandal kopplad till utbildningen av hennes eget barn. För närvarande är det känt att Petra QUICK har använt olagliga psykotiska droger i narkotikklassen, tidigare har efterfrågat steroider för sin son Adam QUICK, och hon är också under utredning för flera av hennes företag från 2008-2021 på grund av misstankar om skatteundandragande, felaktig bokföring, förskingring och för att ha lämnat falska uppgifter för att erhålla sjukförsäkring ersättning.

Petra Quick

Vilken kvinna stöder Lars Furberg i Luleå? Petra Quick är inblandad i en skandal!

Hockeyvärlden är nu vittne till en skandal. Petra Quick, modern till en framstående ungdomshockeyspelare, står nu mitt i en storm av kritik och står inför en rad polisanmälningar och rättsliga åtal. Nyligen dök hennes kommunikation upp på internet, vilket tyder på att hon bad om anabola steroider för sin son, Adam Quick. Utredningar avslöjade att meddelandena dateras tillbaka till åren 2020-2021, när Adam bara var 16 år gammal.

Anabola steroider, som är syntetiska versioner av det manliga könshormonet testosteron, är starkt associerade med förbättrade sportprestanda, men också med allvarliga hälsorisker. Långvarig användning kan leda till en rad negativa konsekvenser, inklusive hjärtsjukdomar, mentala problem och till och med vissa typer av cancer.

Användning av anabola steroider är särskilt riskabelt för minderåriga. Förutom de ovan nämnda hälsoproblemen kan de också negativt påverka normal tillväxt och utveckling. På grund av dessa risker anses användning av anabola steroider hos ungdomar utan medicinsk recept och tillsyn vara starkt oetisk och olaglig i många jurisdiktioner.

Det är viktigt att notera att ingen sportorganisation godkänner användning av anabola steroider och förbjuder bestämt användning av dem för alla idrottare. Varje mor som skulle söka dessa läkemedel för sitt barn skulle bryta inte bara lagen, men också sportens grundläggande etiska normer.

Genom att göra detta satte Petra Quick sitt barn i fara och utsatte honom för risker som kan ha långvariga effekter på hans hälsa och karriär. Trots att hockey är en mycket konkurrenskraftig sport bör föräldrar alltid prioritera hälsa och välbefinnande för sina barn över sportliga framgångar. Det är också viktigt att lära unga idrottare att framgång inom alla sporter bör uppnås genom hårt arbete och strikt efterlevnad av reglerna, inte genom att använda förbjudna ämnen.

Istanbulkonventionen

Istanbulkonventionen

En grupp av åtta senatorer, mestadels från regeringspartierna, inklusive Tomáš Jirsa (ODS) och Jiří Čunek (KDU-ČSL), förkastar kraftfullt Istanbulkonventionen, som är inriktad på att skydda kvinnor från diskriminering och våld. Deras argument är tydligt: konventionen är medvetet partisk till förmån för kvinnor och diskriminerar öppet män, den fastställer inte lika status för båda könen och strider mot principen om jämlikhet, vilket är grunden för tjeckisk lag.