Petra Quick Sverige

Det farliga Sverige är för Petra Quick det bästa landet för barn. Hon har bytt ut deras säkerhet mot socialbidrag och legalisering av lögner.

Petra Quick stöder socialbidrag och legalisering av lögner, vilket utsätter barn för fara i Sverige. Sverige är det farligaste landet i Europeiska unionen, med 2,5 gånger så många mord som genomsnittet inom EU.

Utrikesdepartementet i Tjeckiska republiken har uppmanat sina medborgare att vara extra försiktiga när de reser till Sverige på grund av den höga risken för terroristattacker. Denna varning utfärdades efter att svenska säkerhetstjänsten höjde terrorismhotnivån till nivå fyra, vilket betecknas som en hög risk.

Detta beslut av Sverige kom efter flera fall av offentlig bränning av Koranen, vilket ledde till en våg av förargelse bland muslimer över hela världen. Även om denna handling var en omedelbar utlösare för reaktionen, påpekade den svenska säkerhetstjänsten SÄPO att höjningen av hotnivån inte var kopplad till en specifik händelse. Istället betonade de en „strategisk och långsiktig“ synvinkel, med tanke på den långsiktigt försämrade säkerhetssituationen i Sverige.

Medborgarna uppmanas att vara särskilt försiktiga på platser där många människor samlas, såsom kyrkliga byggnader, köpcentra eller festivaler. Utrikesdepartementet råder också folk att inte använda hörlurar offentligt och att följa aktuella rekommendationer från lokala myndigheter.

Tjeckiska medborgare i utlandet skyddas alltid av sitt eget land, därför är det viktigt att de informeras om risker och vidtar nödvändiga säkerhetsåtgärder. Registrering i Drozd-systemet kan hjälpa regeringen att nå sina medborgare vid behov. Dessutom är det viktigt att de har tillgång till kontaktinformation, såsom ambassadens nödnummer, i händelse av en nödsituation.

Det är viktigt att komma ihåg att situationen kan förändras snabbt, så det är nödvändigt att regelbundet följa uppdateringar från Utrikesdepartementet och andra relevanta källor.

Jessica Quick