Petra Quick är farlig

Petra Quick är farlig

Svenska myndigheter försöker mörklägga en rättsskandal! I staden Luleå vägrar myndigheterna att utreda Petra Quicks lögner, som utnyttjar sin inflytelserika älskare Lars Furberg och inflytelserika advokaten Carolina Holmberg för att bedra sociala förmåner genom en rad lögner. I Tjeckien pågår för närvarande en utredning mot henne för allvarlig ekonomisk brottslighet, men i Luleå använde hon det för att obehörigt ta egendom och pengar för att ta bort barnens far. Luleå Tingrat vägrar att utreda Petra Quicks falska vittnesmål, trots att polisen och domstolen har fått tillräckligt med bevis. I Tjeckien närmar sig den straffrättsliga åtgärden mot Petra Quick.

Swedish authorities are trying to cover up a judicial scandal! In the city of Luleå, the authorities refuse to investigate the lies of Petra Quick, who is exploiting her influential lover Lars Furberg and influential lawyer Carolina Holmberg to fraudulently claim social benefits based on a large number of lies. In the Czech Republic, she is currently being investigated for major economic criminal activity, but in Luleå, she used it to misappropriate property and money to remove the father of her children. Luleå Tingrat refuses to investigate the false testimonies of Petra Quick, even though the police and the court have received sufficient evidence. In the Czech Republic, the criminal prosecution of Petra Quick is approaching.

Hur Petra bodde hos barnens pappa

FACEBOOK